Nätverksträffar Anmälan Partner Om Bransch100 Kontakt

Välkommen till Bransch100!

 

Bransch100 är nätverksträffar där exklusivt inbjudna chefer i sin bransch möts för att utbyta erfarenheter och lyssna till praktikfall från andra beslutsfattare och skapa nya nätverk med kollegor och partners. Fokus är det personliga mötet för att hitta nya affärsmöjligheter.

 

Vårt mål är att du skall ...

... utbyta erfarenheter med kollegor inom din bransch

... diskutera lösningar med nya leverantörer

... hitta nya affärsmöjligheter

... skapa nya nätverk

... öka och bredda din kunskap

... få praktiska tips för att stärka ditt företag


jQuery Carousel
Nätverksträffar

KUNDTJÄNST
tel. 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se

TEKNOLOGISK INSTITUT AB
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm

 

 

Välkommen till Bransch100!

 

Bransch100 är nätverksträffar där exklusivt inbjudna chefer i sin bransch möts för att utbyta erfarenheter och lyssna till praktikfall från andra beslutsfattare och skapa nya nätverk med kollegor och partners. Fokus är det personliga mötet för att hitta nya affärsmöjligheter.

 

Vårt mål är att du skall ...

... utbyta erfarenheter med kollegor inom din bransch

... diskutera lösningar med nya leverantörer

... hitta nya affärsmöjligheter

... skapa nya nätverk

... öka och bredda din kunskap

... få praktiska tips för att stärka ditt företag


Välkommen till Bransch100!

 

Bransch100 är nätverksträffar där exklusivt inbjudna chefer i sin bransch möts för att utbyta erfarenheter och lyssna till praktikfall från andra beslutsfattare och skapa nya nätverk med kollegor och partners. Fokus är det personliga mötet för att hitta nya affärsmöjligheter.

 

Vårt mål är att du skall ...

... utbyta erfarenheter med kollegor inom din bransch

... diskutera lösningar med nya leverantörer

... hitta nya affärsmöjligheter

... skapa nya nätverk

... öka och bredda din kunskap

... få praktiska tips för att stärka ditt företag


jQuery Carousel

Nätverksträffar