Vad är Bransch100?


Sedan mars 2011 har vi skapat nischade nätverksträffar för näringslivet som går under namnet Bransch100. Syftet med Bransch100-nätverksträffarna är att samla beslutsfattare för att nätverka och uppdateras om det senaste inom respektive område. På eventen presenterar framstående praktikfall och företag hur de arbetat med aktuella frågor och problem.

Vårt mål är att du som deltagare skall …
… utbyta erfarenheter med kollegor inom din bransch
… diskutera lösningar med nya leverantörer
… hitta nya affärsmöjligheter
… skapa nya nätverk
… öka och bredda din kunskap
… få praktiska tips för att stärka ditt företag

 

 

Om Teknologisk Institut

 

Teknologisk Institut AB förvärvade 1 januari 2016 Conductive som startade Bransch100. Tillsammans är vi nu Sveriges största konferens och utbildningsföretag. Med siktet inställt på att driva den svenska yrkeskompetensen framåt arrangerar vi årligen fler än tvåhundra konferenser. Från vårt kontor på Rådmansgatan vaskar vi vant fram nya talare, trender och rön som tilltalar och utvecklar tusentals medarbetare runt om i landet.  Att lära av andra är något vi tror starkt på och därför har våra talare stått inför precis samma utmaningar som våra deltagare. Vi finns för dem som vill vidare i sin specifika yrkesroll och nå sin fulla potential.  

 

 

 

KUNDTJÄNST
tel. 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se

TEKNOLOGISK INSTITUT AB
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm

 

 

 

KUNDTJÄNST
tel. 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se

TEKNOLOGISK INSTITUT AB
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm